В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

100 усмивки за теб – за 5 – 7-годишни деца в смесени групи в ДГ и за деца със специални образователни потребности

Клас
комб. групи/класове , детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7) , детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Учебни помагала
Височина
210 мм
Автор
Надежда Витанова
Продуктов N:
#39999062
Издателство
Дължина
290 мм
Корица
Папка
Страници
16 + 4 бр картони, приложение 40 стр.
Тегло
0.326 кг
Дата на публикуване
2023
Тип учебно заведение
детска градина
ISBN
9789543447404

„100 усмивки за теб“ е специализирано издание в подкрепа на приобщаващото образование в предучилищна възраст. Подходящо е за работа с:

  • деца в смесени (разновъзрастови) групи в детската градина
  • деца с леки обучителни затруднения (СОП)
  • деца, чийто майчин език не е български.

 

Папката съдържа 20 индивидуални картона с практически дейности и методическо ръководство в помощ на учители и родители. Предложените теми са увлекателни и спомагат за изграждане на позитивна нагласа за учене и игра.

 

В картоните по специфичен начин е поднесено интегрирано съдържание за постигане на компетентности по всички образователни направления. Учителят е максимално улеснен да:

  • насочва детето към учене чрез игра
  • обогатява активната реч и усвояването на българския език
  • провокира многократно изговаряне на думи и повторение на практически действия
  • работи за развиване на фината моторика
  • създава среда за сътрудничество на деца с различни потребности
  • стимулира ученето в група.

 

Методическото ръководство е предназначено за учители, логопеди, ресурсни специалисти и родители, ангажирани с предучилищното образование. С негова помощ се планира дейността на детето през цялата учебна година. Задачите са диференцирани на две нива, за да се обучават едновременно деца, различни по възраст и умения.

 

„100 усмивки за теб“ дава на всяко дете успешен старт в образованието.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо