В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Електронен учебник - ЗАЕДНО! Български език и литература за 1. клас за обучението, организирано в чужбина

Предмет
Български език и литература
Клас
1. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Татяна Ненкова, Анна Георгиева, Събка Бенчева, Николина Георгиева
Продуктов N:
#30101001I
Издателство
Корица
Дигитален
Страници
92
Дата на публикуване
2022 , 2021
Достъп ЕУ
да - iZZI
Тип учебно заведение
чужбина
ISBN
9789543446674I

Това е първото учебно помагало в цялостната система за обучение от 1. до 4. клас по български език и литература, организирано в чуждоезикова среда.

 • В едно издание са обединени всички компоненти – учебник по български език (буквар) и български език в частта за създаване на текстове, читанка с художествени произведения от български автори (предложените текстове са насочени към запознаване с творчеството на българските автори; те са подбрани така, че служат като образец за правилен изказ на български език от носители на езика).
 • Изданието има мултифункционален характер – в него изключително умело са интегрирани дейности за оптимално овладяване на умения за четене и писане, обогатяване на речника с лексика на български език, слушане с разбиране, говорене, създаване на устни и писмени текстове.
 • Учебното съдържание е функционално адаптирано за обучение в чуждоезикова среда, като е съотносимо с обема от знания, заложени в учебната програма, утвърдена от МОН.
 • Съдържанието е ясно разграничено в две части – буквар и читанка. Букварната част съдържа предбуквен, буквен и следбуквен етап.
 • В помагалото е осигурено достатъчно място за писане, когато изпълнението на задачите изисква и писмен отговор – това позволява на  учениците да упражняват уменията за правопис на думи и изречения на български език.
 • Предложени са и задачи за проверка на степента на овладяване на знанията от учениците.
 • Предложени са и допълнителни текстове за диктовки.
 • Подходящо е както за индивидуална работа у дома, така и за организирано обучение в българско неделно училище в чужбина.
 • Помагалото е налично и в електронен вид, където са предложени разнообразни интерактивни задачи, упражнения и игри, които подпомагат лесното и увлекателно овладяване на учебното съдържание и неговото директно практическо приложение.

 

 

Цел:

 • Лесно, неусетно, ефективно и практически ориентирано овладяване на заложеното в учебната програма по БЕЛ учебно съдържание за 1. клас за обучение в чужбина – запознаване със звуковете, формиране на умения за четене, правилно писане с ръкописни букви, практическо овладяване на езикови правила и умения за говорене на български език, чрез аудиозаписи към учебните задачи и текстовете от читанката.

 

Водещи идеи:

 • Поетапно въвеждане и овладяване на лексика на български език, онагледена чрез рисунки и снимки на обекти и аудиозапис на произношението на думите.
 • Запознаване с фонемната система и правописни правила в българския език, възможности за самостоятелно писане и препис на думи, изречения и текстове.
 • Развиване на умения за четене на достъпни кратки текстове от български автори – с лесно за разбиране обяснение за значението на непознати думите.

 

Авторски колектив:

Авторите са университетски преподаватели по методика на обучението по БЕЛ като роден и втори език и дългогодишни начални учители с много опит; имат одобрени от МОН учебни комплекти за 1. – 4. клас за обучение по БЕЛ в България и чужбина.

 

 


Кодът за достъп е със срок на валидност 1 година от датата на активацията.

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо