За да добавите в количката си продукти от друга категория, натиснете бутона НАЗАД и изберете новата категория. Назад

Колективен абонамент за средата iZZI

Този абонамент ще осигури за целия клас или група пълен достъп до ресурсите в iZZI за срок от една календарна година от активирането му. МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО - 10 БР. ЦЕНА ЗА 1 БРОЙКА - 39.90 лв. КУПИ АБОНАМЕНТ

Индивидуален абонамент за средата iZZI

Този абонамент ще осигури на детето Ви пълен достъп до ресурсите в iZZI за срок от една календарна година от активирането му. ЦЕНА ЗА 1 БРОЙКА - 118.90 лв. КУПИ АБОНАМЕНТ

Какво е IZZI?

Модерна интерактивна образователна среда за обучение и самоподготовка.
 • Богата колекция от учебно съдържание по всички учебни предмети, видеоматериали на световно известни брандове, игри, симулации, 3D визуализации, аудио прочити.
 • Възможност за провеждане на присъствено и дистанционно обучение, както и за самоподготовка.
 • Нов дизайн – синхрон между възприемане на информация от текст, видео, аудио и визуални елементи.
 • Специално внимание към децата с обучителни затруднения.

Какво осигурява IZZI?

Над 50 000 електронни ресурса Над 130 учебника за начален и прогимназиален етап на обучение по всички предмети 3000 + образователни видеа 2000 + аудио материала 100 + VR и 3D панорами 30 000 + интерактивни задачи, игри и симулации

За учители

 • Пригодност: Цифровото съдържание допълва печатните учебници, одобрени от МОН.
 • Удобно за работа: Лесно провеждане на онлайн учебни часове и проследяване на напредъка на учениците.
 • Централизирана облачна банка: Всички необходими учебни материали на едно място.
 • Провокира любопитство: текстове, 3D визуализации, аудио и видео, симулации в помощ на по-ефективен начин на преподаване.
 • Индивидуален подход: Възможност за създаване на класове/ групи, проследяване на резултатите и напредъка на отделни ученици и на класа.
 • Специално внимание към децата с обучителни затруднения.

ЗА УЧЕНИЦИ

 • Интерактивно: Следващо поколение образователна среда.
 • Занимателно: Като на игра.
 • Централизирана облачна банка: Всички необходими учебни материали на едно място.
 • Забавно: Атрактивно и интерактивно учебно съдържание.
 • И още: По-лека раница.

ЗА РОДИТЕЛИ

 • Интересно: Вашето дете ще се учи и напредва по-бързо чрез интерактивни материали и игра.
 • Концентрация: Ученето е истинско удоволствие, вниманието не намалява. Отличен синхрон между визуално съдържание, аудио и видео.
 • Сигурност на личните данни в електронната среда и актуална информация за напредъка на детето по всяко време.

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо