В момента разглеждате издание

Назад

Комплект Познавателни книжки по всички направления за 3. група в детската градина

Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Продуктов N:
#49399017
Издателство
Корица
Без корица
ISBN
49399017

Познавателни книжки 1, 2, 3

Познавателна книжка за детето – 3 броя (за учебна година от 15 септември до 31 май). Образователното съдържание съответства на ДОСПО и е съотнесено с очакваните резултати по образователни ядра за образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, които са в интерактивни връзки помежду си. Съдържанието е съобразено с възрастовите характеристики на 6–7-годишните деца и насърчава самостоятелността и мисленето у детето.
Познавателната книжка е дидактическо средство при провеждане на педагогическата ситуация, а не форма на педагогическо взаимодействие

Предложените ситуации осигуряват езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето като развиват неговата наблюдателност, логическо мислене и самостоятелност.

Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа индивидуални картони за детето по образователни направления: Български език и литература, Математика, Конструиране и технологии, протоколи за проследяване на постиженията на детето в началото и края на учебната година и тестове и задачи за установяване на готовността на детето за училище.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо