В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Комплект Познавателни книжки по всички направления за 3. група в детската градина

Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Продуктов N:
#49399017
Издателство
Корица
Без корица
ISBN
49399017

Образователна система „Аз съм в детската градина“ за 3. група в детската градина


Образователната система „Аз съм в детската градина“ е:

• адаптирана към потребностите на съвременното дете;

• интегрирана по образователните направления;

• основана на диалог с родителите;

• осигурена среда за учене чрез игра;

• разработена на база на спираловиден системен подход с надграждане на знанията;

• улеснена процедура за проследяване на постиженията на децата, даваща реална картина.

 

Папката на детето включва:

  • Познавателни книжки 1, 2, 3 – разпределено  е образователното съдържание по седмици за учебната година от 15 септември до 31 май. Образователното съдържание съответства на ДОСПО и е съотнесено с очакваните резултати по образователни ядра за образователните направления, които са в интерактивни връзки помежду си. Съдържанието е съобразено с възрастовите характеристики на 5 – 6-годишните деца и насърчава самостоятелността и мисленето у детето. Предложените ситуации осигуряват езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като насърчават неговата самостоятелност, наблюдателност и логическо мислене.
  • Индивидуални картони за изготвяне на детско портфолио и картони по образователни направления Конструиране и технологии и Изобразително изкуство.
  • Протокол за резултатите от проследяване на постиженията в началото и в края на учебното време.

Темите са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето. Работата с познавателната книжка предоставя възможност на интегриране на знанията, уменията и отношенията на децата по всички образователни направления.

 

Методически ресурси:

• Методическо ръководство на учителя

• Методическо ръководство на учителя по музика

• Музикален диск

• Комплект табла и природен календар

• Електронни ресурси

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо