В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Комплект Познавателни книжки по всички направления за 4. група в детската градина

Предмет
Комбинирани предмети
Клас
детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание
Познавателни книжки
Продуктов N:
#49499022
Издателство
Корица
Без корица
ISBN
49499022

Образователна система „Аз ще бъда ученик“ за 4. група в детската градина и училище


Образователната система „Аз ще бъда ученик“ е:

• адаптирана към потребностите на съвременното дете;

• интегрирана по образователните направления;

• основана на диалог с родителите;

• осигурена среда за учене чрез игра;

• разработена на база на спираловиден системен подход с надграждане на знанията;

• улеснена процедура за проследяване на постиженията на децата, даваща реална картина.

 

Комплектът за всяко дете съдържа:

  • Познавателни книжки 1, 2, 3 – разпределено  е образователното съдържание по седмици за учебна година от 15 септември до 31 май. Образователното съдържание съответства на ДОСПО и е съотнесено с очакваните резултати по образователни ядра за образователните направления, които са в интерактивни връзки помежду си. Съдържанието е съобразено с възрастовите характеристики на 6 – 7-годишните деца и насърчава самостоятелността и мисленето у детето. Предложените ситуации осигуряват езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като развиват неговата наблюдателност, логическо мислене и самостоятелност.
  • Детско портфолио

• индивидуални картони за детето по образователни направления: Български език и литература, Математика, Конструиране и технологии и Изобразително изкуство;

• протоколите за проследяване на постиженията на детето в началото и края на учебната година и тестове и задачи за установяване на готовността на детето за училище;

• делители за изграждане на портфолио.

 

Методически ресурси:

• Методическо ръководство на учителя

• Методическо ръководство на учителя по музика

• Музикален диск

• Комплект табла и природен календар

• Електронни ресурси

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо