В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и в училището.

Предмет
Конструиране и технологии
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание
Познавателни книжки
Автор
Мария Баева, Николай Пекарев
Продуктов N:
#29301002+29304003+29305002+29306001+29302003+29303001
Издателство
Клас
детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Предмет
Конструиране и технологии
Вид издание
Учебни комплекти
Корица
Мека корица
Страници
88
Тегло
0.1850 гр
Дата на публикуване
2019
ISBN
9789541811825+9789541811788+9789541811818+9789541811801+9789541811795+9789541811771

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите осигурява работата, чрез която се реализират целите и задачите по образователно направление Конструиране и технологии. Книжката съдържа модели и материали за индивидуална и групова работа на децата от трета подготвителна възрастова група, като осигурява изцяло работата през учебната година. Предложеното образователно съдържание е подкрепено с изработването на над 50 различни изделия, които подпомагат реализирането на съдържанието по останалите направления. Книжката създава оптимални условия 5 – 6-годишните деца неусетно да усъвършенстват уменията си за възприемане на различни образи и да формират способности за отразяване на пространствени съотношения, за опериране с формата и метричните съотношения между реалните и конструктивните обекти и техните отделни елементи на метакогнитивно равнище. Чрез използването на разнообразни нагледно-образни форми на познанието книжката спомага за обогатяването на индивидуалния субективен опит на детето при възприемането и създаването на образи и оперирането с тях. Подкрепя педагогическата работа за формиране у децата на умения за действено пресъздаване на образи, като стимулира обогатяването на личния им житейски опит. Това е необходимо да се отчита от педагога, когато организира работата си с децата с тази познавателна книжка. Нагледността в книжката присъства с трите си основни функции: • илюстративна; • обяснителна; • моделираща. Практическата работа в книжката е насочена към анализ на снимки или схеми на модели и представени чрез образец указания за изработване на опрос­тени изделия от познатата на детето среда – превозни средства, мебели и уреди, играчки, животни и др. В тази възрастова група е желателно децата да се подпомагат при работата им с ножица и при реализирането на предложения за дорисуване, за допълване на моделите с налични материали и използването им в игрови ситуации. В книжката е разработена и система за проследяване на постиженията по образователното направление и за оценка на степента на достигане на заложените в нормативните документи очаквани резултати.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо