В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

ЗАЕДНО! Български език и литература. Литература за 7. клас за обучението, организирано в чужбина

Клас
7. клас
Предмет
Български език и литература
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Илияна Кръстева
Продуктов N:
#30701006
Издателство
Височина
211 мм
Широчина
10 мм
Дължина
281 мм
Корица
Мека корица
Страници
184
Тегло
0.462 кг
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789543446582

Изданието е третото от поредицата за обучение по литература на учениците от 7. клас в училищата в чужбина.

 • Учебното съдържание е структурирано в лесни за възприемане урочни единици – за нови знания и работа с изучаваните в 7. клас произведения от българската литература и теми за упражнения. Тази структура улеснява в максимална степен развиването на умения за разбиране и работа с него.
 • Учебното съдържание е представено чрез система от изключително функционални рубрики, които подкрепят възприемането и разчитането на изучаваното произведение и формират умения за анализирането на творбата.
 • Новите понятия и термини са представени на разбираем и достъпен език, като са осигурени в максимална степен научната им вярност и онагледяване с конкретни примери от разглежданите произведения.
 • Предложените упражнения са ориентирани към прилагане на наученото в изпълняване на различни дейности, отговаряне и коментиране на конкретни въпроси, развиване на умения за формулиране на собствена теза или твърдение и за подбор на аргументи за защитата им. 
 • Помагалото дава възможност за диференцирана работа, която да се основава както на възможностите и интересите на учениците, така и вижданията на учителите.
 • Проверката на степента на овладяване на знанията и равнището на умения се извършва чрез системата от тестови задачи към всяко произведение или при обобщителните упражнения.
 • Учебното съдържание и работата с текстовете са ориентирани към формиране на емоционално отношение към българското и националната ни литература и култура.
 • Помагалото е разработено така, че за всички задачи, за които се изисква писмен отговор, е осигурено необходимото място. Това създава условия за единство в процеса на обучение и възможност за бързо и лесно търсене на информация.

 

 

Цел:

 • Основната цел при създаването на помагалото е да се осигури систематизиране на учебното съдържание по начин, който максимално да подпомага обучението по литература и да възпитава позитивно отношение към българската народност и култура.
 •  

Водещи идеи:

 • Стремежът на автора е чрез работата с помагалото децата да обогатят своите познания за литературата и да усъвършенстват уменията си за възприемане и осмисляне на художествен текст.
 • Изданието включва лесни за възприемане и овладяване разработки по всички теми от учебната програма по литература за 7. клас за обучението в чужбина. Съдържанието е структурирано в два кръга – първият е свързан с характеризиране на времето, в което е създадено произведението, кратко представяне на автора, прочит на текста и разчитането му чрез отговаряне и обсъждане на конкретни въпроси; вторият е ориентиран към прилагане на наученото чрез различни дейности и задачи за изпълнение и проверка на равнището на овладяване на знанията за творбата.
 • Помагалото допълва учебния комплект по БЕЛ за 7. клас за обучението в чужбина с марката „КЛЕТ“ и осигурява отлична възможност за постигане на очакваните резултати, заложени в учебната програма, в единство.
 • Осигуряване на компактност на образователния продукт – в едно издание е събрана цялата информация – учебник и тетрадка – за работа в клас и за домашна работа.
 • Помагалото предлага художествени текстове, примерни анализи, упражнения и задачи за осмисляне на текстовете, за самостоятелно създаване на устен и писмен текст.
 • Тестовите задачи към всяко произведение и раздел позволяват да се проверят знанията и уменията по конкретна тема от учебното съдържание за 7. клас. Учителите може да ги използват за контрол и оценка.
 • Теми за развиване на комуникативните компетентности – обособени в отделна структурна част. Работата е онагледена с алгоритми и примери.

 

Автор:

Илияна Кръстева

 • дългогодишен преподавател по български език и литература, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София; главен учител
 • дългогодишен член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Клет България“ с марката „Булвест 2000“ (за 5. – 12. клас)

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо