В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

ЗАЕДНО! Български език и литература за 2. клас за обучението, организирано в чужбина

Предмет
Български език и литература
Клас
2. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Татяна Ненкова, Анна Георгиева, Събка Бенчева, Николина Георгиева
Продуктов N:
#30201001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
128
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789543446483
 • Учебното съдържание е адаптирано за обучение в чуждоезикова среда, като е съотносимо с обема от знания и умения, заложени в учебната програма по БЕЛ за 2. клас в България.
 • Учебно съдържание е ясно структурирано в трите големи компонента – Български език – усвояване на граматика, правопис, правила в български език; Читанка – запознаване с художествени произведения, работа по четене с разбиране и усвояване на литературни компетентности и понятия; Създаване на устни и писмени текстове, като е предвидено и достатъчно място за самостоятелно записване на създадения от учениците текст, както и въпроси критерии за самооценка; предвидено е и място за записване на поправката – подобрения текст с отстранени и поправени грешки.
 • Мултифункционалното учебно помагало позволява надграждане на овладените в 1. клас знания и умения.
 • В едно издание и в електронния продукт са интегрирани дейности за оптимално овладяване на български език:

- за части на речта;

- видове изречения;

- фонетични промени;

- правописни и правоговорни правила.

 • Системно и с различни методически средства и начини се упражняват и развиват уменията за слушане с разбиране, за четене, за говорене, за създаване на устни и писмени текстове.
 • Съдържанието е с графично обособени раздели – „Български език“, „Уча се да преразказвам и съчинявам“ (за създаване на писмени и устни текстове), „Читанка“, „За тези, които искат да четат повече“ (текстове за извънкласно и самостоятелно четене), „Правописен речник“.
 • Осигурена е единна графична структура и знакова система с помагалата от система (за първи и за втори модул), което улеснява търсенето и овладяването на учебната информация.
 • Новата лингвистична информация е визуално откроена, като определенията за новите понятия, правописните правила и др. са записани върху цветна подложка и имат символ бухал с удивителен знак. Това позволява по-лесно и по-бързо учениците да я откриват и да правят справка.
 • Съдържанието надгражда цялостната авторска система. Затова в началото и в края на частта с езиково съдържание по български език са предложени теми за годишен преговор – припомняне и обобщаване на изучаваното в предходната година и за систематизиране на най-важното по всеки дял от обучението през настоящата година. В помагалото са разработени езикови задачи за реализиране на три „Самостоятелни работи“, в които първата задача е записване на текст под диктовка.
 • В края на помагалото са отпечатани и допълнителни текстове за диктовки, като е посочено след коя тема за обобщение на наученото е подходящ всеки текст, защото съдържа изучаваните правописни особености.
 • Езиковите задачи предполагат синхронно развиване и прилагане на четирите речеви умения – четене, писане (писмено изпълнение на задачата, препис, дописване), слушане и говорене (учениците разказват за себе си и семейството си по определена тема (Как празнуват – рожден ден, Великден? Къде ще прекарат лятото? Ако знаят други приказки, да ги разкажат.), съставят разказ по картина, правят устен и/или писмен преразказ на художествен и нехудожествен текст.
 • В края на помагалото е поместен „Правописен речник“ с най-често използваните в тази възраст думи. В частта с текстове за обучение по литература „Читанка“ в рубриката „Речник“ е обяснено и значението на непознатите думи от поместения на страницата текст. Всичко това позволява да се обогати активният речник на учениците, да се упражняват и развиват уменията им да търсят думи в речник, да проверяват и пишат правилно думи на български език.
 • В помагалото са предложени текстове за българската азбука, за красотата на българското слово, за делото на светите братя Кирил и Методий. В подбраните произведения се споменават географски области от България, имена на градове, описание на българска действителност. В някои от задачите се търси и се постига паралел, учениците се приканват да разкажат за традициите в страната, в която живеят в момента.
 • В частта „Читанка“ към всяко произведение има задачи за проверка на разбирането, за преписване на куплет или на част от текста, за свързване на качества с герой. Изпълнението на тези задачи задълбочава читателското разбиране и осмисляне на текста, активизира вниманието на учениците, изисква упражняване на уменията за четене с разбиране.
 • Включени са и текстове за извънкласно и самостоятелно четене. Това позволява учениците и в свободното си време да разполагат и да могат да четат неизучавани текстове на български език.
 • Стремежът на авторския екип е да предостави на учениците информация за красотите на България, за известни личности (Левски, Ботев, Вазов), художествени произведения и текстове от български автори (Леда Милева, Ран Босилек), текстове от българския фолклор (народни приказки, народни песни, наричания, легенди), описания на български народни традиции – коледуване, лазаруване, връзване на мартеници.
 • За по-бързо справящите се ученици може да се използват другите учебници и помагала на авторския колектив, налични в хартиен и електронен вид на сайта и в iZZI продукти на издателство „Клет“.
 • Помагалото е подходящо както за индивидуална работа у дома, така и за организирано обучение в българско неделно училище в чужбина.
 • Помагалото позволява самостоятелна работа на ученика, четене, писмено изпълнение на езикови задачи, подготовка и създаване на устен и писмен текст.

 

Цел:

 • Максимално пълно и лесно овладяване на заложеното във втория модул „Български език и литература“ в учебната програма по БЕЛ за 2. клас за обучението, организирано в чужбина – усъвършенстване на уменията за разбиране и изразяване на български език, овладяване на заложените аспекти от граматиката и практическото им прилагане в собствен речев продукт. Усъвършенстване на уменията на второкласниците за четене и разбиране на художествени текстове от български автори, за самостоятелно изпълнение на поставени задачи и въпроси върху съдържанието.

 

Водещи идеи:

 • В помагалото е представена втората част от цялостната методическа система за обучение от 1. до 4. клас за обучение по български език в чуждоезикова среда. Интегриран е игровият подход чрез редовно включване на „Играта на Мечо Пух“, която позволява и изисква учениците да участват в спонтанна комуникация, да прилагат знанията си за изговор и правопис на думи на български език.
 • Основната нова езикова и граматическа информация е визуално откроена, като е поставена в каре с цветен фон. Така тя лесно може да бъде открита и запомнена. Наличието на конкретни примери подкрепя бързото ѝ осмисляне и прилагане в речевата практика според съответната комуникативна ситуация.
 • Наличие на подходящ „Правописен речник“ в края на помагалото, система от тестови задачи за проверка на равнището на усвоените знания, както и текстове за диктовки осигурява на всеки учител и ученик възможност за използване на разнообразен методически инструментариум в хода на обучителния процес.
 • Въведени са условни знаци за основните дейности – четене, писане, говорене, слушане, което подкрепя бързата ориентация и активното включване на учениците в обучението.
 • Наличието на електронен продукт, на множество разнообразни интерактивни задачи и аудиозапис на текстовете от читанката позволява да се подсили възможността за самостоятелна работа с помагалото и за усъвършенстване на произношението на български език.

 

Авторски колектив:

Авторите са един и същи за цялата система за създаване на пособия за обучение по БЕЛ като роден, което осигурява единство на обучителната идея и нейното ефективно и последователно реализиране.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо