В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

ЗАЕДНО! Български език и литература за 3. клас за обучението, организирано в чужбина

Клас
3. клас
Предмет
Български език и литература
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Татяна Борисова, Анна Георгиева, Събка Бенчева, Николина Георгиева
Продуктов N:
#30301001
Издателство
Официален сайт
Височина
208 мм
Широчина
8 мм
Дължина
279 мм
Корица
Мека корица
Страници
144
Тегло
0.361 кг
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789543446490

Учебното помагало е част от цялостната авторска система за обучение по български език и литература, реализирано в чуждоезикова среда или на деца билингви от смесени бракове. Това осигурява единство, последователност, взаимообвързаност и пълнота в организирането и провеждането на учебния процес.

 

Учебното помагало предоставя възможноси за:

  • Оптимално, лесно и практически ориентирано овладяване на заложеното във втория модул в учебната програма по български език и литература за 3. клас за обучението, организирано в чужбина – усъвършенстване на уменията за разбиране и изразяване на български език, овладяване на заложените аспекти от граматиката и практическото им прилагане в собствен речев продукт; усъвършенстване на уменията на третокласниците за четене и разбиране на художествени текстове от български автори, за самостоятелно изпълнение на поставени задачи и въпроси върху съдържанието.
  • Единство в овладяването на езика като чужд и като роден; лесно, бързо и практическо ориентирано овладяване на устната и писмената форма българския език.
  • Оптимизиране на теоретичното и практическото разработване на учебното съдържание както по отношение на обема, така и в начина на представяне. Това гарантира стегнатост и единство при прилагането на знанията.

 

Характерни особености:

  • Водещ методически подход е даване на кратко обяснение за изучаваното ново граматическо понятие и веднага прилагане на това знание чрез изпълнение на езикова задача. В това учебно помагало се надгражда постигнатото в 1. и във 2. клас равнище на овладяване на български език, като структурирането на информацията и тук продължава по познатия вече начин. Основната нова езикова и граматическа информация е визуално откроена, като е отпечатана върху цветен фон.
  • За обогатяване и конкретизиране на активния речник на учениците предимство е наличието на Правописен речник и Синонимен речник, а в обучението по литература и на Тълковен речник. Наличието на символи и списъци с конкретни думи, обособени в трите вида речници, позволява да се усъвършенстват уменията за търсене на дума в учебен речник и обогатяване на активния речник с думи на български език – синоними, сродни думи, с пряко и преносно значение.
  • Помагалото е налично и в електронен вид в образователната среда iZZI на издателство „Клет“, където са предложени аудиозаписи на текстовете, разнообразни интерактивни задачи, упражнения и игри, които подпомагат лесното, увлекателно и ефективно овладяване на учебното съдържание и неговото практическо приложение.

 

Помагалото е подходящо както за индивидуална работа у дома, така и за организирано обучение в българско неделно училище в чужбина или на деца билингви от смесени бракове.

 

Кодът за достъп е със срок на валидност 1 година от датата на активацията.
 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо