В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

ЗАЕДНО! Български език и литература за 4. клас за обучението, организирано в чужбина

Предмет
Български език и литература
Клас
4. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Татяна Ненкова, Анна Георгиева, Събка Бенчева, Николина Георгиева
Продуктов N:
#30401001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
152
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789543446506

Това помагало е последната – четвърта част, която завършва цялостната авторска система за обучение и овладяване на български език в чуждоезикова среда.

 • Заложеното учебно съдържание, съответства на изискванията и обема от знания, посочени в учебната програма по български език и литература за 4. клас за обучението, организирано в чужбина. Съдържанието е разработено така, че може да бъде комбинирано със съдържанието, включено в модул 1 (изучаване на езика като чужд), като се приведе в съответствие с възможностите и равнището на учениците и творческите решения на учителя.
 • Предложени са интересни, но по-големи по обем текстове, повече езикови задачи, които предполагат самостоятелно изразяване и съставяне на устни и писмени изказвания/текстове от учениците, които изучават български език.
 • В  едно книжно тяло и в електронния продукт са интегрирани различни методически инструменти за оптимално овладяване на четирите речеви дейности на български език и практическото им прилагане в изпълнението на предложените езикови задачи и въпроси върху съдържанието на поместените художествени текстове от български автори.
 • Максимално са използвани възможностите за интегриране и усъвършенстване на знанията за езика както в рамките на учебната година, така в целия цикъл на началното образование.
 • Съдържанието е структурирано в същите раздели, както и другите издания от поредицата: „Български език“, „Уча се да преразказвам и съчинявам“ (създаване на текстове), „Читанка“, „За тези, които искат да четат повече“ (текстове за извънкласно и самостоятелно четене), „Правописен речник“, което съкращава времето за ориентиране и търсене на информация в помагалото.
 • Предложеното учебно съдържание позволява овладяване на знания и умения за успешно представяне на НВО в края на 4. клас по български език и литература.
 • Помагалото е подходящо както за индивидуална работа у дома, така и за организирано обучение в българско неделно училище в чужбина.
 • Помагалото е налично в електронен вид, което позволява самостоятелна работа на ученика, четене, писмено изпълнение на езикови задачи, подготовка и създаване на устен и писмен текст.

 

Цел:

 • Осигуряване на необходимото учебно съдържание за оптимално овладяване на заложеното във втория модул „Български език и литература“ в учебната програма по български език и литература за 4. клас за обучението, организирано в чужбина – усъвършенстване на уменията за разбиране и изразяване на български език, овладяване на предвидените аспекти от граматиката и правилното им практическото прилагане в собствен речев продукт.
 • Усъвършенстване на уменията на учениците за четене и разбиране на художествени текстове от български автори, за самостоятелно изпълнение на поставени задачи и въпроси върху съдържанието.

Водещи идеи:

 • В помагалото се обобщава и систематизира овладяната в цялостната система научно-теоретична информация за граматическите особености и правописните правила в българския език, като отново чрез изпълнение на предложените разнообразни езикови задачи учениците упражняват, затвърдяват и демонстрират степента на овладените знания и умения.
 • Единното графично решение, условните знаци и сходното структуриране на съдържанието в помагалата от 1. до 4. клас позволяват на учениците по-лесно да работят и самостоятелно, като поетапно се надгражда и разширява обемът от знания и умения за говорене и писане на български език, за четене и слушане с разбиране.
 • Основната нова езикова и граматическа информация е визуално откроена, като е поставена върху цветна фонова подложка.

В частта Читанка са подбрани по-дълги текстове от български автори или такива, посветени на България и природните ѝ красоти. Предложени са аудиозаписи с въздействащ и изразителен прочит на текста от професионален четец.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо