В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Заедно! Български език за 1. клас за обучението, организирано в чужбина - ниво А1.1.

Предмет
Български език и литература
Клас
1. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Светозара Халачева, Йовка Дапчева-Германова
Продуктов N:
#20101064
Издателство
Издателство
Височина
213 мм
Широчина
8 мм
Дължина
281 мм
Клас
1. клас
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
84
Тегло
0.237 гр
ISBN
9789541814574

Учебното помагало ЗАЕДНО за първи клас е насочено към постигане на ниво А1.1. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език.

Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са:

 • лични местоимения - именни форми;
 • глаголът „съм“ - сегашно време
 • съществително име - род и число;
 • глаголите „имам/ нямам“ - сегашно време;
 • въпросителни изречения с въпросителни  частици и местоимения
 • бройни числителни.

Отличителна черта на помагалото е  постигането на оптимален баланс при формирането на двете групи речеви умения: рецептивни (слушане и четене) и продуктивни (писане и говорене).

Структурата на всяка от темите включва разнообразни дейности и задачи за:

 • слушане и слушане и повтаряне;
 • слушане и писмено попълване на пропуснати думи в текста;
 • четене, свързано не само с установяване на буквено-звуковите отношения, но и със формиране на умения за възприемане и преработка на цялостния диалог/текст.
 • говорене със смяна на ролите - продуциране на монологична или диалогична реч, която винаги е свързана с темата на вече представен диалог/текст.
 • пряко свързване на езиковия материал със знания за България
 • проверка на степента на усвояване на езикови единици.

Успешното формиране на основните комуникативни компетентности е пряко свързано и с правилно подбраните теми на урочните единици - В зоопарка; Аз и другите; Кой е това?; Какво е това?; Любопитен съм; Хайде да играем; В училище.

Използван е атрактивен и полезен елемент за успешното автоматизиране на езиковите единици - папагал, който повтаря определени фрази, характерни за конкретната комуникативна ситуация.

Задържането на вниманието на учениците е постигнато, чрез редуване на различни по трудност задачи. Особен акцент в учебното помагало за първи клас се поставя върху подходящото и еднозначно визуализиране на лексикални/морфологични/синтактични проблеми. Това е постигнато, чрез обособяване на специални секции за представяне на граматическото правило и за насочване на вниманието върху специфични езикови форми или употреби.

Успешното изпълнение на задачите в посочената по-горе последователност за всички модули на урочната единица е солидна основа за формиране на комуникативно-речевите компетентности по български език за ниво А1.1.

 

Информация за електронния вариант на помагалото

В електронния вариант на помагалото се съдържат над 170 ресурса, всички са съобразени със спецификата на изучавания предмет:

 

 • Аудиофайлове, които са неизменна част от обучението по чужд език. Всички са изпълнени от артисти професионалисти, като по този начин се подкрепят и допълват интерактивните упражнения и илюстративният материал.
 • Интерактивни задачи и упражнения към всяка от темите. Предоставена е отлична възможност за възприемане на предложеното съдържание по атрактивен и увлекателен начин. 

 

Електронното помагало по български език за 1. клас дава на учителя допълнителни възможности:

 • Да подкрепи учебния процес и възприемането на образователния материал чрез аудиовизуални средства.
 • Да актуализира и затвърдява знания и умения, придобити в процеса на обучение.
 • Да акцентира върху отделни елементи от урока, като използва всички инструменти, които предоставя софтуерният продукт.
 • Да поставя индивидуални задачи на всеки ученик, да си разменя бележки и съобщения с учениците и много други активности.

 

Съдържанието на електронното помагало за 1. клас може да бъде обогатено, допълнено и актуализирано периодично.  

Електронните ресурси може да се използват в онлайн (с интернет) режим, а след изтегляне на електронните учебници и ресурсите – и в офлайн (без интернет) режим.

 

 

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо