В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Заедно! Български език за 2. клас за обучението, организирано в чужбина - ниво А1.2

Клас
2. клас
Предмет
Български език и литература
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Светозара Халачева, Пенка Михайлова, Румяна Йорданова
Продуктов N:
#20201048
Издателство
Официален сайт
Издателство
Официален сайт
Височина
213 мм
Широчина
5 мм
Дължина
281 мм
Клас
2. клас
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
84
Тегло
0.227 кг
Дата на публикуване
2019
ISBN
9789541814581

Учебното помагало е насочено към постигане на ниво А1.2. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език.

Основните езикови проблеми, които се изясняват в него, са:

 • показателни местоимения;
 • лични местоимения - винителни форми;
 • глагол „съм“ - минало и бъдеще време;
 • членуване на съществителни имена;
 • предлози;
 • бройна форма на съществителни имена.

Всяка от езиковите категории се усвоява в контекста на формирането на четирите основни комуникативно-речеви умения: слушане, четене, писане и говорене.

За успешното развиване на умението за слушане с разбиране е разработена система от задачи, подредени в следната последователност:

 • възприемане на различни звукове, височини на тонове, паузи и т.н., които под формата на звукови вълни навлизат в сетивните органи;
 • смислово разпознаване на звукови единици или фонеми, в резултат на което те се свързват с определени значения на думи;
 • свързване на отделните звукови елементи в едно цяло и умелото им използване в конкретната речева ситуация;
 • проверка и коригиране. 

Структурата на урочните единици е съобразена с изискването за баланс при формиране на различните типове речеви умения. Усвояването на прагматичния аспект на тези езикови единици пък се проверява чрез задачи съответно за четене и писане по същия или подобен текст. Упражненията за писане са организирани така, че да осигурят формиране на следните компетентности за писане на кратки съобщения и на лична информация и  описание на предмети от ежедневието.

В помагалото са представени по-усложнени текстове за четене на глас и на наум, като акцентът е поставен върху създаване на първоначални умения за глобално и за детайлно разбиране на текста/диалога.

Развиването на комуникативно-речевите умения е подпомогнато от  тематичната характеристика на урочните единици – Междучасие; Закуска; обяд, вечеря; На гости; Празник в училище; Календар; Ваканция.

По-богатият лексикален запас дава възможност за поставяне на задачи за говорене във всеки модул от урока. При това упражненията за говорене по опори постепенно се изравняват със задачите за самостоятелна говорна продукция, макар и в ограничен обем.

Помагалото предлага функцианален визуален стимул, който подпомага успешното автоматизиране на езиковите единици - папагалът във всеки урок повтаря определени фрази, характерни за конкретната комуникативна ситуация. Лингвокултурният аспект в обучението се реализира основно чрез кратки текстове за описание, придружени с атрактивно визуализиране на съответния обект.

Изключително полезна за учениците е възможността в края на всеки урок да проверят степента на усвоените езикови единици чрез разнообразни обобщителни лексикални и граматически задачи.

Изпълнение на задачите за всички модули на урочната единица е солидна основа за формиране на комуникативно-речевите компетентности по български език за ниво А1.2.

 

Информация за електронния вариант

 

 • В електронния вариант на учебника се съдържат над 180 ресурса, всички са съобразени със спецификата на изучавания предмет:
 • Аудиофайлове, които подкрепят, представените обучителни ситуации в учебното помагало. Професионалното им изпълнение помага за по-успешното усвояване на езика и придобиване на задълбочени знания.
 • Интерактивни задачи и упражнения към всяка тема. Осигуряват възможност за възприемане и усвояване на предложеното съдържание по атрактивен и увлекателен начин. 

Електронното помагало по български език за 2. клас дава на учителя допълнителни възможности:

 • Да разшири и допълни учебния процес и възприемането на образователния материал чрез аудиовизуални средства.
 • Да актуализира и затвърдява знания и умения, придобити в процеса на обучение.
 • Да акцентира върху отделни елементи от урока, като използва всички инструменти, които предоставя софтуерният продукт.
 • Да поставя индивидуални задачи на всеки ученик, да си разменя бележки и съобщения с учениците и много други активности.
 • Електронното помагало за 2. клас е с динамично съдържание. Може да бъде обогатявано, допълвано и актуализирано.
 • Електронните ресурси може да се използват в онлайн (с интернет) режим, а след изтегляне на електронните учебници и ресурсите – и в офлайн (без интернет) режим.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо