В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи
Разгледай

Заедно! Български език за 5. клас за обучението, организирано в чужбина за - ниво А2+

Клас
5. клас
Предмет
Български език и литература
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Светозара Халачева, Йовка Дапчева-Германова
Продуктов N:
#20501029
Издателство
Официален сайт
Издателство
Официален сайт
Височина
210 мм
Широчина
10 мм
Дължина
281 мм
Клас
5. клас
Предмет
Български език и литература
Вид издание
Учебни помагала
Корица
Мека корица
Страници
76
Тегло
0.202 кг
Дата на публикуване
2019
ISBN
9789541814598

Учебното помагало ЗАЕДНО за пети клас е насочено към постигане на ниво А2+ (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език.

 

Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са:

 • относителни и показателни местоимения;
 • относителни и показателни наречия;
 • изразяване на предходност и следходност на глаголното действие;
 • употреба на местоимения като съюзни думи;
 • сложни съставни изречения с: че, да, какво;
 • употреба на наречия като съюзни думи.

Акцентът в помагалото е върху усвояването на някои видове сложни изречения, които са съществен елемент от формирането на комуникативната компетентност на учениците за ниво А2+.

 

Характерът на езиковия материал, предвиден за изучаване в пети клас, определя и преразпределението на относителната тежест на задачите за развиване на четирите комуникативно-речеви умения: слушане, четене, писане и говорене – ограничават се задачите за слушане с повтаряне за сметка на задачите за глобално и детайлно разбиране на съдържанието на текста/диалога при слушане.

 

В учебното помагало в най-голяма степен е застъпен индуктивният подход за преподаване на езиковите явления, който е особено подходящ при формиране на продуктивните умения говорене и писане: с изпълнението на упражненията учениците самостоятелно стигат до извеждане на граматическите правила, които са подходящо и еднозначно визуализирани, като се избягва употребата на строго граматическа терминология. Крайната цел на всички езикови задачи, степенувани по трудност, е правилната и уместна употреба на изучаваните сложни изречения, както и разбирането им при слушане и четене.

 

Усложнените комуникативно-речеви компетентности предполагат и усложняване на тематиката на урочните единици. От една страна, темите, свързани с непосредственото обкръжение, характерни за обучението в началния етап, в пети клас се развиват. От друга страна, се разглеждат нови теми от типа на: Какво да облека?; Обичам лятото/ зимата...; Ежедневие; Празници; Моят град и др.

 

Лингвокултурният аспект в обучението в пети клас се реализира чрез по-разширени текстове за описание, които дават възможност за коментар и за изразяване на лично мнение по поставения проблем. С оглед възрастта на учениците подобни текстове са обособени в отделен модул с умело подбрано заглавие – „България и българите“.

 

Основен принцип в учебното помагало е подходящото визуализиране на изучаваните езикови единици – създадени са специални рубрики за представяне на граматическото правило и за насочване на вниманието върху специфични езикови форми или употреби във всяка урочна единица.

 

Степента на усвояване на езиковия материал се проверява чрез обобщителните упражнения в края на урочната единица, които съдържат всички аспекти на прагматиката на изучавания тип сложно изречение.

Помагалото е ефективен помощник за достигане на заложените в учебната програма компетентности.

 

Информация за електронния вариант на помагалото

 

 • В електронния вариант на учебника се съдържат над 130 ресурса, всички са съобразени със спецификата и изискванията на изучавания предмет:
 • Аудиофайлове, които подпомагат обучителните ситуации и интерактивните задачи в учебното помагало. Професионалното им изпълнение спомага за оптимално автентично звучене на диалозите и текстовете. 
 • Интерактивни задачи и упражнения към всяка от темите. Осигуряват възможност за възприемане на предложеното съдържание по различен и увлекателен начин. 
 • Електронното помагало по български език за 5. клас дава на учителя допълнителни възможности:
 • Да разшири и допълни учебния процес и възприемането на образователния материал чрез аудиовизуални средства.
 • Да актуализира и затвърдява знания и умения, придобити в процеса на обучение.
 • Да акцентира върху отделни елементи от урока, като използва всички инструменти, които предоставя софтуерният продукт.
 • Да поставя индивидуални задачи на всеки ученик, да си разменя бележки и съобщения с учениците и много други активности.

Периодично електронното помагало за 5. клас може да бъде  обогатявано, допълвано и актуализирано.

 

Електронните ресурси може да се използват в онлайн (с интернет) режим, а след изтегляне на електронните учебници и ресурсите – и в офлайн (без интернет) режим.

 

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо